Підготовка до складання єдиного вступного іспиту (ЄВІ) з іноземної мови в магістратуру

`

Навчальний процес викладання іноземної мови за професійним спрямуванням серед студентів старших курсів факультету інженерної механіки здійснюється із використання автентичних навчально-методичних комплектів зарубіжних видань (Oxford University Press, Express Publishing, Pearson) та власних розробок викладачів кафедри. Зосереджено особливу увагу на змісті та наповненні підібраних підручників та навчально-методичних матеріалів із ситуативно зумовленими завданнями та комплексами вправ, оскільки це сприяє подальшому розвитку у студентів професійної лексики та комунікативної компетентності з іноземної мови. У 2020 році для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) в магістратуру  передбачено складання єдиного вступного іспиту (ЄВІ) з іноземної мови також і серед студентів технічних спеціальностей (основна сесія єдиного вступного іспиту – 1 липня). Реєстрація вступників триватиме з 6 травня по 3 червня 2020 року. Реєстрацію здійснює приймальна комісія одного з закладів вищої освіти, у якому вступник бажає брати участь у конкурсному відборі, за допомогою взаємодії двох сервісів, роботу яких забезпечують Український центр оцінювання якості освіти та ДП «Інфоресурс».

Оскільки тестування передбачає ґрунтовні знання не лише із науково-технічної, професійно-орієнтовної тематичної термінології, але  із загальної лінгвокраїнознавчої тематики, тому ретельно  підібрані матеріали базуються на зразках мовлення, що охоплюють реалії сучасного життя, пов’язаних з інтересами та комунікативними потребами сучасної молоді.

З початком 2019–2020 навчального року кафедра іноземних мов розпочала підготовку до ЄВІ. Професорсько-викладацький склад кафедри ознайомили студентів-випускників бакалаврату факультету інженерної механіки з дорожньою картою підготовки до ЄВІ, що включала ознайомлення з програмою загальнодержавного Єдиного вступного іспиту з англійської мови, специфікацією тестів, результатами ЄВІ-2019, методичною літературою, особливостями тестових технологій, основними етапами та термінами підготовки тощо.

Дійсно важливим моментом у підготовці до ЄВІ є ознайомлення з категоріями завдань, які будуть поставлені перед абітурієнтом. Тест складається з двох частин. Частина «Читання» містить 22 завдання. У частині «Використання мови» – 20 завдань. Час виконання – 60 хвилин.

Мета частини «Читання (READING)» – виявити рівень сформованості вмінь кандидатів самостійно читати і розуміти автентичні тексти за визначений проміжок часу. Завдання для визначення рівня сформованості іншомовної компетентності в читанні зорієнтовані на різні стратегії: з розумінням основної інформації (ознайомлювальне читання), повної інформації (вивчальне читання) та пошук окремих фактів (вибіркове читання). У предметних тестах оцінюють уміння кандидатів розуміти прочитаний текст, виокремлювати ключову інформацію, узагальнювати зміст прочитаного, робити висновки на основі прочитаного. Мета частини «Використання мови (USE OF ENGLISH)» – виявити рівень сформованості мовленнєвих і мовних, граматичних і лексичних компетентностей кандидатів.

Кафедра іноземних мов докладає багато зусиль задля того, аби допомогти студентам четвертих курсів факультету інженерної механіки якісно підготуватись до складання ЄВІ з іноземної мови та вступити до магістратури. Факультативні заняття мають допомогти студентам бакалаврату підвищити професійні мовні компетентності, необхідні для успішного вступу до магістратури.

Ольга Рудоман, канд. філол. наук,
доцент кафедри іноземних мов

Ольга Харжевська, канд. псих. наук,
доцент кафедри іноземних мов

Опубліковано у Без категорії. Додати до закладок постійне посилання.