Бібліотека кафедри

Бібліотека кафедри іноземних мов уміщує видання з різних галузей знань (економіка, історія, політологія, література, методика тощо). Фонди бібліотеки формувалися упродовж тривалого часу та значною мірою є результатом участі у міжнародних проектах та співпраці з міжнародними організаціями, у рамках яких і здійснювалося їх наповнення.

Частину фондів становить періодика зарубіжних (Newsweek, The Economist) та вітчизняних іншомовна видань (The Ukrainian Week). Ці матеріали ефективно використовуються викладачами кафедри у процесі навчання мови студентів-перекладачів.

Також у бібліотеці представлене дидактико-методичне забезпечення, на основі якого здійснюється навчальний процес. Воно включає автентичні навчально-методичні комплекти зарубіжних видань (Oxford University Press, Express Publishing, Hueber) з навчання мови, словники, а також розробки викладачів кафедри.

Студенти мають можливість працювати з літературою як у самій бібліотеці, так і за її межами. Користування фондами бібіліотеки можливе при наявності читацького китка або студентського посвідчення.

У приміщенні біблотеки періодично проходять методичні семінари та круглі столи за участі методистів видавництв навчальної літератури, представників Корпусу Миру, Британської Ради в Україні.